Konijnen

Myiasis (madenziekte) 

Myiasis ofwel madenziekte, het woord zegt het al is een ziekte waarbij er maden op het konijn voorkomen die behoorlijk veel schade kunnen aanrichten en daarmee zelfs dodelijk kunnen zijn. Zodra de eerste warme dagen weer aanbreken neemt het aantal vliegen toe en daarmee de kans op deze ziekte. Niet elk konijn is aantrekkelijk voor deze vlieg maar wel konijnen die huidontstekingen hebben als gevolg van diarree of aangekoekte keutels. Vliegen worden aangetrokken door de geur die van zo’n ontstoken huid afkomt. Ze deponeren hun eitjes op de ontstoken huid of op de aangekoekte ontlasting. Binnen 1-2 dagen ontstaan uit deze eitjes maden. De maden kruipen vervolgens onder de huid in de spieren of zelfs richting buikholte en richten daarmee enorme schade aan.

 

Wat zie ik aan mijn konijn?

Meestal is het konijn erg onrustig maar er zijn er ook bij die juist erg sloom worden. Niet of slecht eten komt ook voor. Uiteraard kan je vaak ook de boosdoeners zelf zien. De maden zijn wit en verschillend qua grootte en bevinden zich ter hoogte van de anus. Als het konijn diarree heeft of aangekoekte ontlasting is het zaak zo snel mogelijk te controleren voor maden.

Wat is de behandeling?

Ten eerste moet het konijn zo snel mogelijk gewassen worden met sebaciloplossing. Alle maden moeten uiteraard worden verwijderd. Pas als dit allemaal gedaan is kan de schade die ze hebben aangericht pas goed worden beoordeeld. Als deze te groot is (bijv. als ze al in de buikholte zitten of teveel weefsel hebben beschadigd) kan het helaas nodig zijn het dier te laten inslapen. Niet alleen het dier zelf maar ook de omgeving moet worden gereinigd. Kijk voor de zekerheid ook eventuele andere konijnen na. Er wordt altijd pijnstilling en antibiotica opgestart en een eventuele symptomatische behandeling als medicatie die de maagdarmactiviteit stimuleert in geval van niet willen eten.

Hoe valt dit te voorkomen?

Als u myiasis wil voorkomen moet u ten eerste de risicofactoren kennen.

  • Verzwakte zieke konijnen
  • Gebitsproblemen bij konijnen (deze geven namelijk vaak aanleiding tot diarree)
  • Diarree
  • Huidwondjes en /of ontstekingen van huid(plooien)
  • Dieetfouten: er bestaan 2 soorten keutels bij konijnen, namelijk de ochtendkeutels (ofwel blindedarmkeutels) die het konijn altijd opeet en de gewone keutels die de rest van de dag geproduceerd worden. Als er teveel voeder gegeven wordt of er bestaat een verkeerde balans in het voeder zorgt dit ervoor dat het konijn minder of geen ochtendkeutels meer eet. Deze blijven daarom aan de vacht kleven gezien ze wat natter en zachter zijn dan de normale keutels en vormen zo een prima milieu voor de vliegeneitjes.

De manier om myiasis dus te voorkomen is een goed dieet, in geval van diarree het konijn zo snel mogelijk wassen, een droog/schoon hok en voorkomen dat vliegen bij het konijn kunnen komen door horrengaas of een klamboe over het hok te spannen.

Spray uw konijn in de zomermaanden in met NOMYIASIS om de vliegen weg te houden.