Konijnen

Wat is E. cuniculi?


Encephalitozoon cuniculi is een ziekte veroorzaakt door een protozoa, een eencellige organisme. Deze kan zich in het lichaam schuil houden in een ruststadium, bij ziekte en stress kan hij actief worden en veroorzaakt dan ontstekingen in het lichaam van het konijn.

Wat zijn de symptomen van E. cuniculi?
Symptomen bestaan uit neurologische klachten zoals een draainek, omvallen, trillen van de ogen of verlamming van de achterhand. Hiernaast kan het opvallen dat konijnen afvallen, meer gaan drinken en plassen door nier- en blaasschade en kunnen er afwijkingen aan de ogen optreden.

Hoe vindt een besmetting plaats?
Besmetting kan plaatsvinden van het ene naar het andere konijn via de urine of via de baarmoeder van moeder op jong. E. cuniculi kan overleven buiten het lichaam in de vorm van een spore. Onder gunstige omstandigheden kan deze maanden besmettelijk blijven. 

Hoe wordt de diagnose gesteld?
Vaak worden er klachten gezien bij oudere konijnen die een periode van stress of ziekte hebben doorgemaakt.  De diagnose wordt gesteld aan de hand van de symptomen en door uitsluiting van andere oorzaken. Een definitieve diagnose kan alleen worden gesteld door pathologisch onderzoek van het overleden dier. Met bloedonderzoek kunnen er antistoffen tegen E. cuniculi aangetoond worden, maar omdat deze ook bij gezonde konijnen te vinden zijn, geeft dit nog geen sluitende diagnose.

Bij een verdenking van besmetting is het belangrijk om de behandeling zo snel mogelijk te starten: hoe langer er gewacht wordt, des te slechter wordt de prognose.

Kunnen we E. cuniculi behandelen?
Bij tijdige behandeling kan de ziekte onder controle gehouden worden. Afhankelijk van welke symptomen aanwezig zijn, wordt er een combinatie van verschillende medicijnen ingezet. Hiernaast is het van belang dat de lichaamstemperatuur op peil gehouden wordt en dat het konijn voldoende eet en drinkt. Dit vergt de eerste dagen van de behandeling intensieve zorg en vaak een langdurige nabehandeling.

Omdat E. cuniculi besmettelijk is, adviseren wij ook om konijnen in hetzelfde hok preventief te behandelen. Hiernaast is het van belang het verblijf goed schoon te houden,  urine en ontlasting regelmatig te verwijderen en het hok te desinfecteren met bv. 0.1% bleek om sporen te doden.