Honden

Infectieziekten bij de hond

Parvo bij de hond

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een klein virus (het parvovirus). Infectie vindt plaats door opname van de virusdeeltjes, die door besmette dieren o.a. met de ontlasting worden uitgescheiden. Het virus blijkt ongevoelig te zijn voor veel ontsmettingsmiddelen. Het virusdeeltje kan gedurende lange tijd in de omgeving aanwezig blijven. Vooral jonge dieren zijn gevoelig voor de infectie maar ook oudere dieren kunnen besmet worden. De ziekte kenmerkt zich vaak door koorts en braken gevolgd door diarree. Bij jonge dieren kan soms ook de hartspier aangetast worden.


Hondenziekte (ziekte van Carré)

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een virus waarvoor vooral jonge honden gevoelig zijn. Infectie vindt plaats door virusdeeltjes die door besmette dieren worden uit­gescheiden en op­ge­nomen worden door gevoelige dieren.
De ziekte begint vaak met oog- en neusuitvloeiing gecombineerd met koorts. Ook kunnen de longen en de darmen worden aangetast en wordt het beeld soms verergerd met zenuwverschijnselen (z.g. “tics”).


Infectieuze leverziekte (HCC)

De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en wordt vaak aangetroffen bij jonge honden. Infectie vindt plaats door inademing of door de opname van virusdeeltjes met de mond. Dieren die de ziekte doorgemaakt hebben en genezen zijn kunnen nog maanden virusdeeltjes uitscheiden. Vaak ziet men een acuut optredende ziekte die zich kenmerkt door ooguitvloeiing, hoge koorts, opeenhopingen met bloederig vocht in de lichaamsholten en een vergrootte lever. Een tweede type van dit virus veroorzaakt aandoeningen van de ademhalingswegen en kan een onderdeel van het kennelhoest complex (zie verderop op deze pagina) zijn.


Ziekte van Weil (Leptospirose)

Deze ziekte wordt veroorzaakt door de zogenaamde Leptospiren; dit zijn bacteriën die door geïnfecteerde dieren voornamelijk met de urine worden uitgescheiden. Ook de bruine rat speelt een rol bij verspreiding van deze ziekte. Infectie komt tot stand doordat de hond contact heeft met de urine van een geïnfecteerde hond of met de urine van een geïnfecteerde bruine rat. De ziekteverschijnselen kunnen zich plotseling of wat geleidelijker voordoen en bestaan uit: algemeen ziek zijn, koorts, maagdarmstoornissen, nierontsteking en soms geelzucht door de ontsteking van de lever.


Kennelhoest

Dit ziektebeeld kan veroorzaakt worden door een aantal infectieuze oorzaken waarvan de belangrijkste het “Para-Influenzavirus”, het “Canine Adeno­virus type 2” en de “Bordetella bacterie” zijn. Honden be­smetten zich door opname of inademing van de verwekkende kiemen. Vaak hangt de ziekte samen met een verandering in de leefomstandigheden van de hond (bv. een verblijf in een hondenpension). De verschijnselen zijn vaak een harde droge hoest als gevolg van de ontsteking van de luchtpijp, die zich eventueel naar de lagere luchtwegen (bv. bronchiën) kan uitbreiden.

 

Herpesvirus

Het herpesvirus dat deze ziekte veroorzaakt wordt ofwel tijdens de dracht of vlak na de geboorte van de teef op de pups overgedragen, waarbij de teef het virus bij zich kan dragen zonder er zelf ziek van te zijn. Deze ziekte uit zich door vruchtbaarheidproblemen bij de teef en eventueel abortus. Bij de jonge pups in het nest kan dit virus algemene ziekteverschijnselen, zoals braken, lusteloosheid en diarree veroorzaken, waarbij ook pupsterfte op kan treden.


Hondsdolheid

Het hondsdolheidsvirus is besmettelijk voor alle warmbloedige dieren, waaronder bv. hond, kat én mens. De be­smet­ting komt meestal tot stand door een beet van een geïnfecteerd dier bv. een vos omdat het speeksel van een besmet dier virusdeeltjes bevat. Na enige tijd treden gedragsveranderingen op die zich kunnen uiten als agressief gedrag. Het verloop van de ziekte is meestal fataal.

​​​​​​​​​​​​