Honden

                                   

Hartproblemen bij de hond

Bij honden komen hartafwijkingen vrij frequent voor. Vooral bij oudere honden zien we zeer vaak dieren met bv. een lekkende hartklep of een afwijking aan de hartspier. Hartafwijkingen kunnen erfelijk, aangeboren of verkregen zijn.

Symptomen

Heeft uw hond last van één of meer van onderstaande symptomen, dan is hetmogelijk dat uw hond een hartaandoening heeft, het is dan verstandig om uw hond te laten onderzoeken door uw dierenarts.

 • Verminderd uithoudingsvermogen
 • Afvallen
 • Hoesten
 • Oedeem, met name te zien als een toegenomen buikomvang
 • Benauwdheid
 • Toevallen/omvallen
 • Bonzende hartslag
 • Regelmatig onverteerd eten opgeven (bij pups)
 • Achterblijvende groei (bij pups)

Hartaandoening is nog geen hartfalen!

Het is bij hartaandoeningen belangrijk om het onderscheid te maken tussen het begrip hartaandoening en hartfalen. Een hond kan een hartaandoening hebben zonder dat deze daar klachten van heeft. En dat is maar goed ook, want anders zou elk klein probleem meteen de zuurstofvoorziening in problemen brengen. De hartfunctie heeft dus als het ware een grote "reservecapaciteit". Pas wanneer de problemen zo groot worden dat het hart geen normale bloedsomloop meer kan verzorgen ontstaan er klachten. Pas dan spreken we van hartfalen.

Erfelijk, aangeboren of verkregen hartproblemen

Hartproblemen kunnen erfelijk zijn, dus door het gebruik van ouders die dragers of ook lijders zijn van de aandoeningen. Bij pups zien we vaak problemen door verkeerde aanleg van het hart tijdens de groei als foetus. Tenslotte kennen we verkregen hartaandoeningen waarbij de hartafwijking tijdens het leven is ontstaan. Klachten als gevolg van verkregen hartproblemen zien we het vaakst bij oudere dieren.

De behandeling

De behandeling van “hartfalen bestaat uit een aantal onderdelen. Vaak is het noodzakelijk om deze allemaal te combineren. Meestal beginnen we pas met behandelen wanneer uw hond  ook echt klachten krijgt en er een definitieve diagnose is gesteld door nader onderzoek (dus niet bij een beginnend probleem zonder klachten).

Het kan zijn dut uw wordt doorgestuurd om een echo van het hart te laten maken.

De medicijnen die we gebruiken zijn:

 • Vocht afdrijvende middelen zoals bv furosemide
 • Zogenaamde ACE remmers bv. Benakor
 • Contactieverhogende middelen 
 • Functieverbeterende middelen 

Meestal wordt een combinatie van middelen voorgeschreven en we hebben het hier over een levenslange behandeling. Belangrijk is het om te realiseren dat de afwijking nooit meer weg zal gaan, we kunnen het leven alleen langer en leuker maken door het geven van medicatie.

Hartproblemen zijn ernstige aandoening, maar meestal kunnen we het leven van uw hond een stuk aangenamer maken. Voordat we kunnen gaan behandelen is nader onderzoek altijd noodzakelijk.