Honden

      

Castratie van de reu.

Bij de castratie van de reu worden de testikels verwijderd. Hierdoor is er en geen productie meer van zaadcellen en worden er tevens geen mannelijke hormonen meer geproduceerd. De hond wordt hierdoor dus onvruchtbaar.

Bij de operatie wordt er een sneetje net voor het scrotum ofwel de balzak gemaakt en daarlangs worden beide testikels afgebonden en daarna verwijderd. De operatie gebeurt onder algehele narcose. De hond krijgt bij aanvang van de operatie altijd een injectie met pijnstilling en voor een aantal dagen pijnstilling mee. Na 10 dagen is er een gratis wondcontrole en kunnen er eventuele hechtingen, die niet onderhuids gezet zijn, worden verwijderd.

Redenen voor castratie

De meest voorkomende reden om een hond te laten castreren is het gedrag en met name dominant en/of hyperseksueel gedrag. Wanneer de hond op jonge leeftijd gecastreerd wordt kan er over het algemeen een halt worden toegeroepen aan dominant gedrag naar andere honden (reuen) of mensen. Hetzelfde geldt voor hyperseksueel gedrag, zoals op alles willen rijden en weglopen als er loopse teefjes in de buurt zijn. Als de hond al wat ouder is wanneer hij gecastreerd wordt, kan het effect van een castratie op dit gedrag een stuk minder zijn. Castratie is geen oplossing voor alle gedragsproblemen.

Wanneer castreren?

De castratie van een hond kan worden gedaan als deze is uitgegroeid. Dit is afhankelijk van het ras maar gemiddeld zal dit tussen de 10 en 18 maanden zijn. Soms bestaat er twijfel of de operatie wel afdoende effect gaat hebben op het gedrag. Om deze reden adviseert onze kliniek in deze gevallen de hond eerst chemisch te castreren. Dat wil zeggen dat we de hond castreren door middel van een injectie of door een chip. Als deze middelen het gewenste resultaat geven zal de operatie dat zeer waarschijnlijk ook doen. De injectie werkt ongeveer 3-4 weken en de chip 6 maanden.

Waar op te letten na castratie

Waar op gelet moet worden is de neiging tot gewichtstoename. Na een castratie heeft de hond minder eten nodig maar wil echter vaak juist meer eten dus als er niet wordt opgelet zitten de extra kilo's er snel aan. Overgewicht kan worden voorkomen door dieetaanpassing en door te letten op de hoeveelheid die er gegeven wordt.

Castratie (sterilisatie) van de teef

Sterilisatie is eigenlijk een verkeerde benaming gezien de eierstokken en in sommige gevallen ook de baarmoeder echt worden verwijderd. Er is dus niet alleen sprake van het onvruchtbaar maken van het dier. De goede benaming is daarom castratie maar in de volksmond wordt de reu gecastreerd en de teef gesteriliseerd.

De operatie is altijd onder algehele narcose. De hond krijgt bij aanvang van de operatie een injectie met pijnstilling. Na 10 dagen is er een gratis wondcontrole en worden er eventuele hechtingen, die niet onderhuids gezet zijn, verwijderd.

Redenen voor castratie

De voordelen van castratie zijn dat de hond niet meer loops wordt, er geen kans meer bestaat op schijndracht en dat er geen afwijkingen aan eierstokken en baarmoeder kunnen ontstaan. Als de hond bovendien op jonge leeftijd gesteriliseerd wordt is de kans op melkkliertumoren ook gering.

Er zijn tevens nadelen verbonden aan castratietie namelijk de kans op urine- incontinentie. Dit komt meer bij de wat grotere rassen voor. Aangezien de vrouwelijke hormonen een positieve invloed hebben op de sluitspier van de blaas is ons advies hiervoor de honden die een volwassen lichaamsgewicht van 20 kg of meer hebben één keer loops te laten worden om zo het risico op urine- incontinentie te verkleinen. De honden die onder dit gewicht zitten mogen al voor de eerste loopsheid gesteriliseerd worden. Verder komt het in enkele gevallen voor dat de gecastreerde teef wat dominanter gedrag gaat vertonen omdat er geen invloed meer is van vrouwelijke hormonen. Een laatste nadeel is de gewichtstoename na castratie.

Wanneer castreren?

De leeftijd waarop de teef loops wordt is vrij variabel. De kleinere rassen worden over het algemeen tussen de 7 en 12 maanden voor de eerste keer loops terwijl dit bij de grotere rassen ook pas rond 18 maanden het geval kan zijn.

Ons advies is honden met een volwassen lichaamsgewicht van 20 kg of meer 2 tot 3 maanden na de eerste loopsheid te castreren. Honden die onder een volwassen lichaamsgewicht van 20 kg zitten voor de eerste loopsheid (dus op een leeftijd van zo’n 6 maanden oud) of 2 tot 3 maanden na de eerste loopsheid te castreren. Het wordt afgeraden de hond tijdens de loopsheid of vlak voor de loopsheid te castreren om de reden dat de operatie dan risicovoller is gezien de eierstokken en baarmoeder dan bloedrijker zijn en fragieler. Bovendien is de kans op schijndracht groter wanneer de teef tijdens de loopsheid gecastreerd wordt.

Waar op te letten na castratie?

Waar dus op gelet moet worden na castratie is de gewichtstoename. De teef heeft minder voer nodig, aangezien de stofwisseling trager is na castratie, maar heeft juist meer trek. Als hier dus niet op wordt ingespeeld zal de teef al gauw zwaarder worden. Maatregelen die getroffen moeten worden om dit te voorkomen is dieetaanpassing en minder voer geven.