Honden

 

Het is belangrijk uw dier te laten chippen. Op de chip staat een identificatienummer dat centraal is geregistreerd. Wanneer uw kat of hond wegloopt en ergens wordt gevonden, kan dit nummer met een scanner aan de buitenkant worden afgelezen.

De ingreep zelf is eenvoudig. We brengen met een soort injectienaald een kleine “microchip” onder de huid. Uw dier hoeft hiervoor niet onder narcose worden gebracht.

                           

De nummers van alle in Nederland gebruikte transponders zijn te vinden op:  www.chipnummer.nl

Buitenlandse nummers: www.europetnet.com en www.petmaxx.com

Vergeet ook niet om bij verhuizing, of een nieuw telefoonnummer, de wijzigingen door te geven aan de NDG!

Verplicht chippen en registreren voor honden
Vanaf 1 april 2013 geldt in Nederland een nieuwe chip- en registratieverplichting voor honden. Dit houdt in dat chippen én registreren verplicht is voor pups die na 1 april 2013 zijn geboren. Zij moeten voor een leeftijd van 7 weken bij de fokker gechipt zijn en voor een leeftijd van 8 weken door de fokker geregistreerd zijn bij één van de daarvoor aangewezen databanken.
Haalt u vanaf 1 april 2013 een hond, ongeacht zijn leeftijd, vanuit het buitenland naar Nederland, dan bent u verplicht deze binnen twee weken nadat hij Nederland is binnengebracht te registreren bij een daarvoor aangewezen databank. Deze honden moeten al gechipt zijn om Nederland binnen te kunnen komen.
Valt uw hond onder deze chip- en registratieverplichting, dan bent u voor de rest van het leven van de hond verplicht de registratie actueel te houden.
Klopt de registratie van uw hond niet, dan riskeert u een boete. Bij aankoop moet u binnen 14 dagen het chipnummer op uw naam laten registreren.
De fokker of verkoper moet binnen 14 dagen na de verkoop zijn registratie stopzetten.
U moet vervolgens elke wijziging, zoals een adreswijziging, maar ook overlijden of verkoop van de hond, binnen 14 dagen doorgeven aan de databank.
Voor de registratie van honden is een aantal databanken aangewezen die voldoen aan de eisen van het ministerie van Economische Zaken. 
Op www.chipjedier.nl vindt u bovendien uitgebreide informatie over deze verplichting.